Leden Wijkplatform Elderveld

 

De volgende personen zijn lid van het wijkplatform per 1 januari 2018

Bewonersleden:
Ruud Miechels,  voorzitter
Linda Klop, 1e secretaris, notulist
Brenda Larbui, 2e secretaris
Daniëlle Onck-Peelen, penningmeester
Ria Huls, lid
Marie Louise Peters, lid
Leo van Mierlo,  lid (afvaardiging BTV-Elderveld)
Rolf Hendriks, lid
Gerjan Brands, lid
Bram Steen, lid

Beroepskrachten:
Carla Butzelaar, wijkteam leefomgeving
Maren Wassenaar, wijkteam leefomgeving
Opbouwwerk Rijnstad, vacature
Ruart Riewald, politie
Tom Koekoek, politie
Molly Kors, stadsbeheer
Jeffrey Neijs, ambulant jongerenwerk
Aynur Koc, jongerenwerk