23 miljoen euro extra investeringen in de regio Arnhem-Nijmegen

Er wordt de komende tijd ruim 23 miljoen euro extra geïnvesteerd in de regio Arnhem-Nijmegen. Daarover hebben de Provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem en Nijmegen afspraken gemaakt in de Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen 2018-2019.

Er komt onder andere extra geld voor de organisatie van een Dutch Energy Week in Arnhem, de verbetering van station Heijendaal en de renovatie van de Vereeniging in Nijmegen. Naast de drie overheden dragen ook verschillende bedrijven en onderwijsinstellingen bij aan deze extra investeringen.

De investeringen worden gedaan langs drie programma’s, de zogenaamde iconen:

  • Ruimte voor werk, kennis en innovatie in Health en Energy
    10,2 miljoen nieuwe investeringen in het versterken van de hotspots Energy (Arnhem) en Health en Hightech (Nijmegen), bereikbaarheid van campussen en het versterken van innovatieve netwerken en bedrijvigheid.
  • Bruisende binnensteden aan de rivier
    10,5 miljoen nieuwe investeringen in o.a. de culturele samenwerking tussen Arnhem en Nijmegen, een WO II portal en de vergroening van de Oostelijke Waalkade in Nijmegen en de herinrichting van de hoge Rijnkade in Arnhem.
  • Slimme duurzaamheid
    3,2 miljoen nieuwe investeringen in de energietransitie (o.a. aardgasvrije wijken Arnhem, Warmtenet Nijmegen, duurzame mobiliteit (stimuleren waterstofmobiliteit, verwarmd fietspad Renkum).

Bestuursakkoord

De 23 miljoen komt bovenop de 50 miljoen die de provincie en de gemeenten eerder afspraken te investeren in de regio. Daarvoor hebben partijen in december 2016 het Bestuursakkoord Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen met elkaar gesloten. In het bestuursakkoord zijn de ambities verwoord die de provincie, Arnhem en Nijmegen de komende tien jaar willen realiseren, met elkaar en met o.a. bedrijven, kennisinstellingen, regiogemeenten en het Rijk.

Regio Arnhem-Nijmegen in de top van Nederland

Ambitie is om de regio Arnhem-Nijmegen in de top van Nederland te krijgen. De regio heeft alles in huis om dit waar te maken: onderwijs- en kennisinstellingen van wereldformaat, een hoogopgeleide en creatieve bevolking, innovatieve bedrijvigheid. Goede culturele voorzieningen en prima wonen met prachtige landschappen en steden maken een goed vestigingsklimaat compleet.

Van de 50 miljoen die in december 2016 in de eerste Investeringsagenda is vastgelegd is een groot deel in 2017 in uitvoering gebracht en deels gerealiseerd. Er worden nu nieuwe investeringen toegevoegd en er is een doorkijk gemaakt naar investeringen die de komende twee jaar in voorbereiding zijn. De provincie en de steden gaan op zoek naar meer partners om een gezonde groei van de regio Arnhem-Nijmegen te realiseren.

Verder door versterken, verrijken en verbreden

Versterken, verrijken, verbreden is het motto van de Investeringsagenda voor 2018. De provincie en steden willen meer zichtbaar maken wat de regio in huis heeft. Daarnaast wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij partners zoals het Rijk, kennisinstellingen en bedrijven en regiogemeenten. De Investeringsagenda wordt jaarlijks aangevuld met nieuwe projecten uit de regio. De Economic Board speelt hierbij een nadrukkelijke rol.

 

Locatie