Elderveld Actief staat klaar voor haar wijkinwoners

Het plakken van een band, het doorgronden van een dvd-speler of het ophangen van een schilderijtje voor die mensen in de wijk die dit om wat voor reden dan ook zelf niet goed kunnen. Dat is wat de behulpzame mensen achter het initiatief Elderveld Actief doen. Een speciale, wijkgerichte klussendienst die alle wijkbewoners kunnen benaderen. Wist u als Eldenveldenaar dat deze dienst bestond?

We verkeren allemaal wel eens in de positie dat er iets gedaan moet worden, maar wat we zelf niet kunnen doen. Of iets waar we geen verstand van hebben moeten zien op te lossen. En wat dan? Zelf aanmodderen geeft lang niet altijd het gewenste resultaat. En niet iedereen durft persoonlijk aan zaken als elektriciteit of apparatuur te prutsen. Bovendien is dat ook niet altijd verantwoord. Een handige en behulpzame buurman hebben is dan heel erg prettig. Maar wat als die er niet is? Met een diepe zucht zelf de hamer ter hand nemen teneinde een schilderijtje aan de muur te bevestigen om er vervolgens jarenlang geërgerd naar te staren omdat het ding niet recht hangt? Dat moet anders kunnen. Sterker nog: dat kan anders. Met Elderveld Actief!

Hulp en klussendienst

Elderveld Actief is een hulp en klussendienst op initiatief van het Wijkplatform Elderveld met als doel iets voor de wijkbewoners die hulp nodig hebben te betekenen. Dat kan iets heel basaals zijn als bij een alleenstaande moeder een lampje indraaien tot vervoer naar het ziekenhuis, uitleg geven over hoe media-apparatuur werkt ,etc.  Het aanbod van de klussen en diensten door Elderveld Actief kan heel eenvoudig worden uitgebreid of aangepast aan de vraag en de mogelijkheden van onze hulpbieders. Kortom: als een wijkbewoner behoefte heeft aan een klus of dienst en wij hebben een kandidaat die daarvoor geschikt is, dan brengen wij de mensen bij elkaar . Het is alleen niet de bedoeling dat Elderveld Actief gaat concurreren met bedrijven in de markt. Daarom stellen we een aantal beperkingen aan de klussen en diensten die we uitvoeren. Het moet echt gaan om werkzaamheden die anders blijven liggen en die normaal niet aan derden wordt uitbesteed. Het zijn relatief kleine klussen in tijd en in omvang. Verder blijft de eindverantwoording bij de opdrachtgever.

Ontstaan

Elderveld Actief bestaat nu ruim zes jaar en ontstond vanuit een wijkuitje naar de gemeente Helmond dat al een dergelijk project had lopen. In Elderveld draait de organisatiespil om Marie-Louise Peters, Linda Klop, Dick van den Berg en Ruud Miechels. Daarnaast is er een tiental vrijwilligers actief die de klusjes bij de mensen voor hun rekening nemen. "We zijn begonnen met het enquêteren van wijkbewoners om te onderzoeken waar vraag en behoefte naar was. We kregen zoveel informatie teruggekoppeld dat uiteindelijk bleek dat een klussendienst heel direct en praktisch was. Je merkt toch dat er behoefte is aan onderling contact. We hebben bijvoorbeeld oudere mensen in onze wijk die zich eenzaam voelen en graag af en toe contact willen met iemand. Gewoon een praatje maken, samen de krant lezen of iets in die geest. Alleen, hoe leg je die contacten? Maar het heeft ook een praktische kant. Stel je huis moet nodig geverfd worden, maar door ziekte of een handicap kun je zelf niet de kwast ter hand nemen. Dan  is het toch fijn dat er iemand anders is die dit wel voor je kan doen? En dat geldt ook voor de tuin. We hebben iemand die een tuin compleet kan renoveren. Overigens zijn deze twee laatste diensten niet kosteloos. Bij dergelijke grote klussen worden onderling prijsafspraken gemaakt. Elderveld Actief heeft ook samenwerkingsverbanden met 2Switch en meldpunt Vrijwillige Thuishulp, dus we kunnen heel wat."

Hoe werkt het

Een beroep doen op Elderveld Actief is eenvoudig. Het team van Elderveld Actief is op drie manieren te bereiken: Per telefoon: er is sinds kort een mobiele telefoon (06-36058389) waarbij u de voicemail kunt inspreken. De telefoon wordt iedere dinsdagmorgen en woensdagmiddag beluisterd. U kunt ook een e-mail sturen. Deze stuurt u naar elderveldactief@gmail.com en van daaruit krijgt u dan antwoord. Wordt u liever persoonlijk te woord gestaan? Dan kunt u elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur even langskomen in de Gaanderij. Hier kunt u uw klusjes indienen. Een vrijwilliger staat u dan van harte te woord, noteert uw gegevens en zorgt ervoor dat de voor u meest geschikte vrijwilliger binnen een week contact met u opneemt. Met die persoon regelt u het verder samen.

Toekomst

Het team ziet de toekomst van Elderveld Actief positief in. "We willen een baliefunctie realiseren zodat we vooral fysiek meer bereikbaar zijn voor vragen. Het is overigens niet zo dat we alles doen. We kijken per vraag wat we kunnen doen en of we het willen doen. Iemand die met een gebroken heup op bed ligt, maar wel een hond heeft die uitgelaten moet worden, kunnen we beslist helpen. Maar vragen waar andere, specifiekere instanties voor zijn, verwijzen we door. En dat geldt voor iedereen in de wijk. We zijn er door en voor iedereen ongeacht afkomst, leeftijd, geloof en al die dingen meer. Daarnaast willen we meer bieden dan alleen een klussendienst, hoe goed deze ook gewaardeerd wordt. We willen het zo inrichten dat iedereen die een vraag heeft over de wijk of de gemeente deze bij ons kan stellen en daar dan ook vervolgens een gedegen antwoord op krijgt.