Groen & Milieu

 

Werkgroep Groen & Milieu is een samensmelting van eerdere werkgroepen kwam tot stand in 2000. De werkgroep is opgericht om het gemeentelijke beleid ten aanzien van groenvoorziening en milieu kritisch te volgen en een bijdrage te leveren aan het bevorderen van het milieubewustzijn van de wijkbewoners. Daarnaast houdt de werkgroep zich bezig met het kapbeleid van bomen, project Buiten Gewoon Beter, groenonderhoud, geluidsoverlast, hondenpoep, zwerfvuil en nog veel meer.