Inclusief wonen in Elderveld

Op initiatief van een projectontwikkelaar zijn er plannen voor een project "inclusief Wonen" in Elderveld. Het plan speelt in op de maatschappelijke behoefte van ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen in een bekende, beschutte, veilige en gezellige woonomgeving. Inclusief Wonen speelt in op de huidige trends van langer zelfstandig wonen en het scheiden van wonen en zorg.  Het is gericht op een mix van meer kwetsbare en meer vitale ouderen in onderlinge verbondenheid en wederkerigheid met de buurt en de wijk. Ook ondernemers en zorgaanbieders maken deel uit van het netwerk.

Het plan gaat uit van een kwalitatief goede en levensloop bestendige huisvesting en wordt gekenmerkt door het stimuleren en faciliteren ontmoeting en wederzijdse ondersteuning. het concept bouwplan streeft naar een mix van koop en huurwoningen, waaronder ook woningen voor de langere inkomensgroepen. vanwege de binding en de contacten binnen de wijk richt men zich ook vooral op bewoners uit de wijk Elderveld zelf. Verwacht wordt dat in de komende weken er een informatieavond wordt gehouden voor belangstellenden en omwonenden. Zodra deze informatie beschikbaar is zullen wij u ook langs deze weg hierover informeren.

Locatie