Nieuwe wethouders Arnhem - Cathelijne Bouwkamp

Arnhem heeft zes nieuwe wethouders. Zij stellen zich graag aan u voor...

Voor de Arnhemmers
Cathelijne Bouwkamp (46) is nu een week wethouder in Arnhem. Bouwkamp was de afgelopen vier jaar fractievoorzitter van GroenLinks. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen maakte van haar partij de grootste in onze stad. Dat betekende dat GroenLinks, met Bouwkamp als boegbeeld, de schone taak had een nieuwe coalitie voor de komende periode te gaan realiseren. Dat is gelukt. En nu is ze dus wethouder.

"Dat ik nu wethouder mag zijn vind ik heel bijzonder. Ik heb veel zin om de komende vier jaar deze verantwoordelijke baan voor de Arnhemmers te vervullen”, zegt ze. Het werken voor Arnhem en de Arnhemmers is een groot voorrecht. De verkiezingsuitslag was voor ons als GroenLinks natuurlijk fantastisch. En tegelijk voelde ik ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Graag wil ik er samen met onze inwoners, bedrijven en belangenorganisaties voor zorgen dat Arnhem er over vier jaar nog groener en duurzamer voor staat dan nu al het geval is.”

Voortrekkersrol
Gevraagd naar de manier waarop ze deze doelen wil realiseren is Bouwkamp duidelijk: “dat kan alleen in gezamenlijkheid.” Het klimaatvraagstuk bijvoorbeeld is niet alleen iets van de gemeente, maar van iedereen. Wel kunnen we als gemeentelijke overheid daarin een voortrekkersrol spelen. Dat doen we bijvoorbeeld met onze plannen voor een milieuzone, waardoor bepaalde dieselpersonenauto’s niet meer in een bepaald deel van de stad mogen komen. Dat doen we zodat mensen in het centrum schonere lucht kunnen inademen. Het is een onderwerp waarover begrijpelijk discussie bestaat. Maar ook dat hoort bij de politiek: ambities hebben en laten zien dat je ook echt iets kan betekenen. Dat we duurzaamheid niet alleen op papier belangrijk vinden blijkt wel uit het feit dat we 10 miljoen euro apart zetten in een speciaal Klimaatfonds. En ook het feit dat we jaarlijks 100.000 euro extra uittrekken voor meer groen in de stad, laat zien dat we Arnhem echt groener willen maken.

In gesprek
Bouwkamp wordt ook verantwoordelijk voor asielen vluchtelingenzaken. “Een belangrijke taak”, stelt ze. En zeker ook een taak die de nodige discussie oproept in onze samenleving. “Juist het met elkaar in gesprek gaan is bij dit soort onderwerpen heel erg belangrijk. En daarmee bedoel ik écht in gesprek gaan met elkaar. Niet elkaar bestoken met teksten via social media, maar liefst met elkaar om tafel. Dat helpt, zonder dat je het met elkaar eens hoeft te worden. En ik heb gezien dat wij dat als Arnhemmers kunnen.”

Den Haag
De eerste week als wethouder was enerverend vertelt Bouwkamp. “Ik heb veel gesprekken gevoerd met mensen. Me ingelezen en ingewerkt in de zaken waarvoor ik verantwoordelijk ben. En afgelopen maandag had ik mijn eerste afspraak in Den Haag met de staatssecretaris, om te praten over het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. Leerzaam en mooi om op die plek de gezondheid van onze Arnhemmers te mogen behartigen.”

Tot slot nog een leuk weetje: Bouwkamp was de 100ste GroenLinks wethouder in Nederland na de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar.

Locatie