Organisatie

 

 

 

Algemeen
In juli 1995 is de Wijkvereniging Elderveold (WVE) opgericht. Onze vereniging is voortgekomen uit de samensmelting van Stichting Elderveld en Wijkvereniging "Elderhof". Onze wijkvereniging telt ruim 500 leden.

Het bestuur bestaat op 4 september 2018 uit de volgende personen:
Willem Zwijnen                     voorzitter
Jan Rutjes                            secretaris/penningmeester
Ria Huls-van den Broek       lid
Gerwin Mulder                      lid

Wij richten ons op alle wijkbewoners, in alle leeftijdscategorieën en van alle gezindten. Het doel van de wijkvereniging is de leefbaarheid in Elderveld mede te verbeteren en de goede onderlinge verstandhouding tussen de wijkbewoners te bevorderen.

FINANCIERING

De financiële middelen worden verkregen door contributies, gemeentelijke subsidie en inkomsten uit sponsoring.

LIDMAATSCHAP

Alle wijkbewoners kunnen zich als lid aanmelden. Zij verwerven het lidmaatschap door schriftelijke aanmelding bij de wijkvereniging. (zie onderstaand adres of emailadres) Door lid te worden machtigt men de wijkvereniging de jaarlijkse contributie via automatische incasso bij te schrijven op haar bankrekening. De  contributie bedraagt € 10 per jaar per huishouding/huisadres. Leden ontvangen voor enkele verenigingsactiviteiten een korting.

LOCATIE KANTOOR

Leimuidenplaats 22a, 6843 HG Arnhem
Telefoon 026-3810798
E-mailadres: wijkver.elderveld@hetnet.nl
Website: www.elderveld.nl

Ons kantoor is op werkdagen geopend van
09.00 - 12.00 uur en van  13.00 - 17.00 uur

BANKRELATIE

ABN AMRO Bank nv
IBAN NL81 ABNA 0614 5901 32

INSCHRIJVINGSNUMMER KVK ARNHEM

40125236

ORGANOGRAM

 


 

Privacyverklaring in het kader van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Hiervoor wordt verwezen naar onderstaand pdf-bestand