Tips van de wijkagenten

Beste bewoners,

Zoals voor de meeste bekend, zijn wij, Sandra Riemslag en Sabrina Puijn. Dat houdt in dat wij verantwoordelijk zijn voor de politiezorg in uw wijk. Het doet ons goed te zien hoe betrokken men is in deze "preventiewijk", met als doel de wijk veiliger te maken.  Dit ondersteunen wij ook van harte, want samen staan we  immers sterk!

Bij ons is ter ore gekomen dat er bij burgers in onze wijk, soms wat onduidelijkheid heerst, over wanneer u de politie kan/moet bellen en via welk lefoonnummer.  Hieronder hebben we omschreven wanneer u dit kan/moet doen.

Wees waaks in uw eigen buurt!
De politie stelt alles in het werk om misdrijven zoals overvallen, woninginbraken en autokraken te voorkomen en de daders aan te houden . We kunnen dit echter niet alleen en hebben uw hulp daarbij hard nodig.

U kent uw buurt het beste en bent vertrouwd met uw eigen omgeving. Daarom vallen afwijkende situaties u het snelst op. Denk bijvoorbeeld aan een onbekende in de tuin van de buren terwijl die op vakantie zijn, vreemde personen die  opvallend veel interesse hebben voor geparkeerde auto's,  voertuigen die doelloos rondjes rijden in de buurt, of verdachte personen die rondhangen op straat.  

Bij dergelijke constateringen mag u direct de politie bellen. Wij gaan dan ter plaatse om de situatie te bekijken. Uw telefoontje helpt ons enorm bij het veiliger maken van uw wijk! 

112 daar pakken we boeven mee!

Ziet u een inbraak? Of ziet u  een verdachte situatie  waar direct politie bij nodig is? Twijfel dan geen seconde en bel direct 112. Geeft u de politie zoveel mogelijk informatie. Noteer bijvoorbeeld het kenteken van de verdachte auto,  het signalement van de verdachte persoon en de lokatie waar de persoon zich begeeft. Geef dit door aan de meldkamer van de politie.  

Criminelen hebben een hekel aan oplettende burgers! Mogen uw buren op u rekenen?

Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt, neem dan gerust contact op met ons! Wij zijn bereikbaar via het algemene politie nummer 0900-8844, via de mail en ook via twitter.

Met vriendelijke groet,

Sandra Riemslag en Sabrina Puijn
Wijkagenten Elderveld en Elden
Politie  | Oost-Nederland | Arnhem-Zuid 
Groningensingel 94-96
Postbus 30071, 6835 GL Arnhem 

T 0900-8844

Twitter: @GLM_S_Riemslag