Vleermuizen en vogels

De BTV-Elderveld gaat een vleermuizenwerkgroep oprichten. Jasja Dekker gaat deze werkgroep leiden. Het voorlopige plan is om minstens 25 vleermuizen-nestkastjes in het park De Steenen Camer, op te hangen en onderzoek te doen naar het wel en wee van die bijzondere dieren. Jasja is Bioloog en mede tuinder en wij als vereniging gaan dit initiatief actief ondersteunen.

We starten in ons park, maar willen met nadruk ook de boomgaard en (een gedeelte van) Meinerswijk bij dit project betrekken.

Op de Oogstmarkt op zondag 4 september 2011, wordt er een kraam ingericht over deze bijzondere activiteit en gaan we actief vrijwilligers werven voor deze werkgroep.

Ook onze vrienden van Meinerswijk en wijkbewoners nodigen wij van harte uit om zich aan te melden bij deze werkgroep.

Naast de gerichte aandacht voor vleermuizen, gaat de aandacht van deze werkgroep ook uit naar de vogelstand in ons park en wordt bezien welke nestkastjes er extra moeten komen om het vogelbestand in het park uit te breiden.

Ik wil de eerste "kierewiet" in ons park dit jaar nog horen fluiten. Doet u ook mee?  voorzitter@btv-elderveld.nl