Voorstellen WPF leden: Ria Huls

Waarom ben je lid geworden van het Wijkplatform?

Ik ben in december 2008 gevraagd door Jan Trooster om bij het wijkteam en wijkplatform te komen als vertegenwoordiger van de Wijkvereniging. Ik zat toen al regelmatig bij de vergaderingen als afvaardiging van werkgroep Groen en Milieu.

Wat wil je bereiken?

Ik vind goede samenwerking tussen de verschillende organisaties in de wijk belangrijk, want met een goede samenwerking kun je het meeste bereiken voor de bewoners in de wijk.

Achtergrond informatie

Ik ben getrouwd en heb 2 volwassen dochters en 4 kleinkinderen. Ik woon sinds 1983 in de wijk.

Mijn hobby’s zijn tennissen, bridgen, fietsvakanties, en museumbezoek. Ik ben ook vrijwilligster voor verschillend activiteiten.

Locatie