Voorstellen WPF leden / Team Leefomgeving: Carla Butzelaar & Maren Wassenaar

Het Wijkplatform Elderveld heeft een groot aantal bewonersleden, waaronder ook een aantal beroepskrachten. In dit interview komen twee leden van Team Leefomgeving van Gemeente Arnhem aanbod.

 

Wat is jullie rol met betrekking tot het Wijkplatform?

Wij hebben veelal een ondersteunende en faciliterende rol als medewerkers van Team Leefomgeving voor Elderveld. Onze functie is meer bezig zijn met de verschillende partners. Wij zijn hoofdzakelijk betrokken en aanwezig in de wijk en niet meer vanaf kantoor. Wij zijn vraaggericht.

Wat willen jullie bereiken voor onze wijk Elderveld?

De ambtenaren zetten zich meer in voor de wijk. Er wordt een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de bewoners, ze moeten het heft zelf weer in handen nemen. We bekijken nu wat de bewoners van de wijk nodig vinden en hoe we hier creatief mee om kunnen gaan. Als het nodig is, kunnen we in sommige gevallen afwijken van bestaand beleid.

Achtergrond informatie van Carla Butzelaar

Ik heb altijd in Arnhem gewoond en voel mij ook heel verbonden met Arnhem. Ik werk al 17 jaar bij de Gemeente waarvan de laatste 10 jaar actief in de wijken.

Mijn hobby’s zijn tuinieren en lekker eten en ik hou van met mensen omgaan.

Achtergrond informatie van Maren Wassenaar

Ik woon inmiddels 17 jaar in het Spijkerkwartier en ik kom uit Tiel. Ik werk nu 10 jaar, in verschillende functies, bij de Gemeente.

Mijn hobby’s zijn reizen, koken en weekendjes weg.

U kunt bij Team Leefomgeving terecht met vragen en ideeën over de wijk. Team Leefomgeving is bereikbaar via e-mailadres: schuytgraaf-elderveld@leefomgevingarnhem.nl

Locatie