Vroegsignalering schulden helpt: inwoners zien schulden fors dalen

Arnhemmers die mee hebben gedaan aan de proef met vroegsignalering problematische schulden hebben het afgelopen jaar hun schuld fors zien dalen. Bij deelnemers aan het traject daalt de schuld gemiddeld 89 euro, bij een oorspronkelijke betalingsachterstand van gemiddeld 401 euro. Arnhemmers die niet meededen zagen hun schuld oplopen, soms wel met 180 euro. Dat blijkt uit de evaluatie van de proef, die op 17 april gepresenteerd werd.

"Goed om te zien dat deze aanpak zo succesvol is", aldus wethouder Armoedebeleid Gerrie Elfrink. "Want zo helpen we niet alleen Arnhemmers die schulden hebben, maar voorkomen we ook dat ze vele schulden opbouwen. Heb je eenmaal schulden, dan kom je er steeds moeilijker vanaf. Met alle gevolgen van dien. Geldproblemen veroorzaken weer heel veel andere problemen. Het ontwricht levens en hele gezinnen. We moeten ons echt inspannen om dat zoveel mogelijk te voorkomen. En dat lukt met deze aanpak erg goed." Al in oktober 2017 werd de proef uitgebreid van enkele wijken naar heel Arnhem.

Onverwacht bezoeken helpt

Uit de evaluatie blijkt dat de onverwacht bezoeken van het Vroeg Eropaf team goed werken. Daardoor kunnen mensen hun betalingsachterstanden en schulden niet meer negeren en voelen ze zich gestimuleerd en geholpen om mee te werken aan een oplossing. De hulpverleners zelf - maatschappelijk werkers met veel ervaring met mensen met schulden - worden ook als erg positief en betrouwbaar gewaardeerd.

60 procent betaalt rekeningen weer op tijd

Tot en met maart 2018 zijn 730 gezinnen met schulden bezocht en is gekeken of zij geholpen konden worden. Bij circa 60 procent van deze huishoudens zijn de regelmatige betalingen aan crediteuren hersteld en bij circa 14 procent volgde een verwijzing naar schuldhulpverlening. Het is vervolgens wel van belang dat deze gezinnen niet opnieuw in financiële problemen komen.

Daarom nemen de wijkteams twee maanden na afloop van de Vroeg Eropaf-interventie contact op met de inwoner om te bespreken of alles goed gaat, of alle afspraken worden nagekomen en of er nog hulp nodig is.

Meer samenwerking werkt nóg beter

Veel schuldeisers die vaste lasten innen van Arnhemse huishoudens doen mee met de aanpak. Het gaat om Menzis, NUON, Vitens, de woningcorporaties Volkshuisvesting, Vivare en Portaal en de gemeente Arnhem zelf. Uit de evaluatie blijkt dat het nóg beter werkt als álle vergelijkbare schuldeisers met de Vroeg Eropaf methode mee gaan doen.

Dat betekent dus alle woningcorporaties, alle energiebedrijven, alle zorgverzekeraars, et cetera. Ook is het verstandig als gemeenten meer gaan samenwerken, zodat landelijke opererende schuldeisers overal deel kunnen nemen aan vergelijkbare methoden. Een landelijke standaard voor Vroeg Eropaf wordt ook daarom aanbevolen.

De huisbezoeken bij adressen waar een zorgelijke financiële situatie dreigt, worden gedaan door medewerkers van welzijnsorganisatie Rijnstad. VGGM en BKR uit Tiel verzorgen de datakoppeling.

Locatie