Elderveld Actief

Elderveld Actief is een project van het Wijkplatform Elderveld. Elderveld Actief organiseert voor buurtbewoners burenhulp. Heeft u een vraag om hulp dan hebben wij mogelijk een vrijwilliger die u wil helpen. Ook bieden wij vrijwilligers leuke bezigheden met en voor andere bewoners.

Elderveld Actief is in 2003  met behulp van enkele wijkbewoners van start gegaan.
Wilt u mee doen? Heeft u een goed idee? Bent u ergens goed in?

Neem dan contact met ons op via de e-mail of bezoek ons op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur of op woensdag tussen 14 en 16 uur in de Gaanderij van de Swoa.