Wijkplatform

Om de betrokkenheid van bewoners bij de ontwikkeling en beheer van het leefklimaat in de stad te vergroten is op initiatief van de gemeente in 1989 begonnen met het installeren van Wijkplatforms in diverse wijken.Het Wijkplatform Elderveld werd opgericht in 1995. Het is een overleg van wijkbewoners en beroepskrachten over leefbaarheid, veiligheid, wonen en welzijn in de wijk. De bewonersleden vertegenwoordigen bij voorkeur een bewonersgroep in de wijk.

Het wijkplatform ondersteunt bewonersinitiatieven en geeft gevraagd en ongevraagd advies over wijkaangelegenheden aan overheden, corporaties en andere organisaties in de wijk. Om bewoners te activeren, te organiseren, te ondersteunen en voor kleinschalige projecten beschikt het wijkplatform over een wijkbudget.