Activiteiten

Om ons doel te bereiken organiseren wij activiteiten in Elderveld op sociaal, sportief, cultureel en educatief vlak. Voorbeelden hiervan zijn:

activiteiten in de wijk:
– viering Koningsdag
– wijkdag
paaseieren zoeken
– Sinterklaasfeest
– doortocht Nijmeegse vierdaagse
– bridgen
– kerstboomverbranding

Bovenstaande activiteiten keren jaarlijks terug. Daarnaast worden er ad hoc activiteiten ontplooid. Ook zijn wij betrokken bij de Dag van de Dialoog (in het najaar).

cursussen

Wij organiseren al vele jaren diverse cursussen en workshops met als doel de wijkbewoners op een voordelige manier de mogelijkheid te bieden om, in hun eigen omgeving, gebruik te maken van een zeer gevarieerd cursus- en workshopaanbod.
Wij werken op non-profitbasis; dit houdt in  dat de cursussen kostendekkend moeten zijn. In het algemeen wordt aan kleine groepen (6 – 10 deelnemers) lesgegeven.
Inschrijving voor een cursus/workshop kan via het aanmeldingsformulier.
Leden van de wijkvereniging Elderveld genieten een korting op het cursusgeld. Houders van een Gelrepas krijgen 50% korting op maximaal 2 cursussen/workshops per seizoen. Voor het cursusaanbod en verdere informatie verwijzen u naar het cursusprogramma.

wijkkrant

Zes keer per jaar wordt in een oplage van 4.500 stuks de wijkkrant Elderveld Nieuwsuitgebracht en bezorgd bij alle bewoners in de wijk Elderveld.De wijkkrant verstrekt informatie over actualiteiten en activiteiten, die voor wijkbewoners in Elderveld van belang kunnen zijn. De redactie bestaat uit Frans Kleijn, Rudie Nillesen en Gerwin Mulder. Wilt u adverteren in de wijkkrant, dan u kunt contact met ons opnemen. Het redactieadres is hetzelfde als die van onze wijkvereniging. Voor verder informatie verwijzen wij u naar de wijkkrant.